vendredi, 12. janvier 2018, Tchèque, Místní referendum

à partir de 12. janvier 2018 - 14:00
Jusqu'à 13. janvier 2018 - 14:00
20 Personnes présentes
Description de l'événement
Místní referendum se týká vyjádření stanoviska ke dvěma záměrům. Otázka 1 řeší přesunu technologických linek kamenolomu do prostoru na „odpočívadlo“ u silnice II/374, tj. blíže obci. Otázka 2 řeší výstavbu tzv. „Boskovické spojky“.
Obě uvedené akce zásadním a negativním způsobem ovlivní další život v obci nejen pro tyto, ale další generace. U obou se jedná o zásah do krajinného rázu, životního prostředí, zemědělského půdního fondu i soukromého vlastnictví. Obec je již v současné době extrémním způsobem zatížena hlukovou i prachovou zátěží a obě akce daný stav dále zhorší. Současně dojde k další koncentraci dopravní zátěže v obci.
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která je oprávněna volit do Zastupitelstva obce Lhota Rapotina.
Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne" nebo se může zdržet hlasování tím, že neoznačí žádnou odpověď. JINÉ znaky než KŘÍŽEK nejsou povoleny a v případě jejich použití, je hlas považován za neplatný!

vendredi, 16. février 2018, Tchèque, Masopust s LunedBandem ve Válci

à partir de 16. février 2018 - 19:30 Jusqu'à 22:30
10 Personnes présentes
Description de l'événement
Tradiční zimní koncert kapely, která ve Válci vznikla, a je tu tedy takříkajíc doma. Přijďte si poslechnout, zazpívat a zatančit, zaznějí známé písně českých i světových autorů a též něco málo z vlastní tvorby. A nebojte se, masa bude dost, žádný půst :)
VW DAYS 2018 - Club Golf IDF
samedi 16. juin 2018
800 shares
Arctic Monkeys au Zénith de Paris
mardi 29. mai 2018
738 shares
Seasons Opening
samedi 26. mai 2018
581 shares
La Magnifique Society 2018
vendredi 15. juin 2018
474 shares
GEEK DAYS Lille
samedi 26. mai 2018
473 shares
Millésime festival 01- 02 juin 2018 La Réole
vendredi 01. juin 2018
446 shares
Shakira at the AccorHotels Arena, Paris
mercredi 13. juin 2018
407 shares
Trouver des événements les plus intéressants
Obtenez des recommandations pour des événements en fonction de votre goût Facebook. Seulement cliquez sur, ça y est!Montrez-moi des événements propices pour moiPas maintenant