vendredi, 12. janvier 2018, Tchèque, Místní referendum

à partir de 12. janvier 2018 - 14:00
Jusqu'à 13. janvier 2018 - 14:00
20 Personnes présentes
Description de l'événement
Místní referendum se týká vyjádření stanoviska ke dvěma záměrům. Otázka 1 řeší přesunu technologických linek kamenolomu do prostoru na „odpočívadlo“ u silnice II/374, tj. blíže obci. Otázka 2 řeší výstavbu tzv. „Boskovické spojky“.
Obě uvedené akce zásadním a negativním způsobem ovlivní další život v obci nejen pro tyto, ale další generace. U obou se jedná o zásah do krajinného rázu, životního prostředí, zemědělského půdního fondu i soukromého vlastnictví. Obec je již v současné době extrémním způsobem zatížena hlukovou i prachovou zátěží a obě akce daný stav dále zhorší. Současně dojde k další koncentraci dopravní zátěže v obci.
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která je oprávněna volit do Zastupitelstva obce Lhota Rapotina.
Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne" nebo se může zdržet hlasování tím, že neoznačí žádnou odpověď. JINÉ znaky než KŘÍŽEK nejsou povoleny a v případě jejich použití, je hlas považován za neplatný!

vendredi, 16. février 2018, Tchèque, Masopust s LunedBandem ve Válci (support Confused Currywurst)

à partir de 16. février 2018 - 19:30 Jusqu'à 22:30
6 Personnes présentes
Description de l'événement
koncert skupin LunedBand a Confused Currywurst
OrelSan au Galaxie Amnéville

OrelSan au Galaxie Amnéville

jeudi 08. février 2018
698 shares
WRC - Rallye Monte-Carlo 2018

WRC - Rallye Monte-Carlo 2018

jeudi 25. janvier 2018
678 shares
OrelSan en concert @Zénith de Dijon
samedi 10. février 2018
665 shares
OrelSan en concert @Galaxie - Amnéville
jeudi 08. février 2018
663 shares
Salon du Rasta Blanc
mardi 06. février 2018
621 shares
Bal du Chat Noir
samedi 20. janvier 2018
600 shares
Enduropale/quaduro du Touquet Pas de Calais 2018
vendredi 26. janvier 2018
568 shares
Spécial SAINT Valentin Voyage offert pour 2 couples !
mercredi 14. février 2018
522 shares
OrelSan en concert @Zénith Sud - Montpellier
mardi 06. février 2018
520 shares
Trouver des événements les plus intéressants
Obtenez des recommandations pour des événements en fonction de votre goût Facebook. Seulement cliquez sur, ça y est!Montrez-moi des événements propices pour moiPas maintenant